Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng


Tham mưu với Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác tài chính; quản lý toàn bộ nguồn thu - chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành; quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc; quản lý tài sản, cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ kế toán; kiểm soát việc mua sắm, sửa chữa, xây dựng.

2. Nhiệm vụ:

1. Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm.

2. Thanh toán các nguồn kinh phí
2.1. Thanh toán tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức toàn trường.
2.2. Thanh toán tiền thưởng, học bổng và các khoản trợ cấp cho sinh viên.
2.3. Thanh toán tiền vượt giờ giảng cho giảng viên theo năm học.
2.4. Thanh toán các khoản dịch vụ công cộng: điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường,…
2.5. Thanh toán các khoản vật tư văn phòng: văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ văn phòng,…
2.6. Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc: điện thoại, cước công văn, Internet, sách, báo, tạp chí thư viện,…
2.7. Thanh toán tiền hội nghị, hội thảo, công tác phí.
2.8. Thanh toán chi phí các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với trường.
2.9. Thanh toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng: ô tô, thiết bị, nhà cửa, điện, nước, đường xá,…
2.10. Thanh toán chi phí nghiệp vụ chuyên môn: vật tư, đồng phục, trang phục, sách báo, tạp chí chuyên ngành, nhuận bút, đề tài NCKH,…
2.11. Thanh toán tiền mua sắm tài sản: phần mềm máy tính, thiết bị tin học, điều hòa, máy photo, trang thiết bị chuyên dùng,…
2.12. Thanh toán các khoản chi tinh giản biên chế cho viên chức nghỉ theo chế độ.
2.13. Thanh toán các khoản chi không thường xuyên, chi khác.

3. Quyết toán các nguồn kinh phí
3.1. Định kỳ hàng năm, tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính gửi Bộ Xây dựng phê duyệt.
3.2. Cuối năm tài chính, lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Hiệu trưởng trên cơ sở đó phân tích tình hình quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau.

4. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị.

5. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.



   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn