TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY THAM GIA NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH 2023 TẠI CẦN THƠ