CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, CÁC TRUNG TÂM DU HỌC PHỐI HỢP VỚI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2023